Gebruiksvoorwaarden
Gebruik van onze website en dienstverlening is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen en ons privacybeleid. Door deze site te bekijken, webservices te gebruiken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
Bij het samenstellen en onderhouden van onze website betrachten we uiterste zorgvuldigheid en maken we gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website.

Aan deze website, webservices en de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
Wanneer u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.
Op het gebruik van deze website en onze diensten is Nederlands recht van toepassing.

Bij vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie